ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 

ลวดโลหะ

เรียงลำดับโดย:
Aluminium Wire
Aluminium Wire
99.5% / 0.5mm
15.00 บาท
Aluminium Wire
Aluminium Wire
99.5% / 0.32mm
15.00 บาท
Cadmium Wire
Cadmium Wire
99.999% / 0.5 mm
200.00 บาท
Cobalt Wire
Cobalt Wire
99.95%, 0.50mm.
0.00 บาท
Copper Wire
Copper Wire
99.99% / 0.5mm
15.00 บาท
Gold Wire
Gold Wire
99.99% / 0.2 mm
0.00 บาท
Indium Wire
Indium Wire
99.999% / 0.25 mm
200.00 บาท
Iron Wire
Iron Wire
99.5% / 0.50mm
15.00 บาท
Lead Wire
Lead Wire
99.0% / 0.5mm
15.00 บาท
Nickel Wire
Nickel Wire
99.98%, 0.5mm.
15.00 บาท
Palladium Wire
Palladium Wire
99.95% / 0.25mm
0.00 บาท
Platinum Wire
Platinum Wire
99.99% / 0.20 mm
400.00 บาท
Silver Wire
Silver Wire
99.99% / 0.5mm
15.00 บาท
Tin Wire
Tin Wire
99.999% / 1.0mm
15.00 บาท
Titanium Wire
Titanium Wire
99.8% / 0.5mm
15.00 บาท
Tungsten Wire
Tungsten Wire
99.95% / 0.5mm
15.00 บาท
Vanadium Wire
Vanadium Wire
99.8% / 0.2mm
0.00 บาท
Zinc Wire
Zinc Wire
99.97% / 0.38mm
15.00 บาท
Zirconium Wire
Zirconium Wire
97.2% / 0.5mm
200.00 บาท